BIDV tại Ba Đình


ATM BIDV

268, Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

364 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

ATM BIDV

2, Hoàng Văn Thụ, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

310 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

ATM BIDV

11, Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội

369 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

ATM - BIDV

150, Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

1272 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

ATM - BIDV

177, Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội

1073 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

ATM - BIDV

375, Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

722 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

ATM - BIDV

18, Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội

990 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV

25, Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 35 140 860    http://www.bidv.com.vn;

Chi nhánh Quang Trung - QTK số 4

1745 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

ATM - BIDV

C4, Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4)    (84-4)

1085 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV

150, Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 37 153 527    (84-4) 37 153 528    http://www.bidv.com.vn;

Chi nhánh Tây Hồ - QTK Quán Thánh

1299 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

ATM - BIDV

18, Núi Trúc, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội

Có 2 máy ATM tại chi nhánh Ba Đình

1197 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - BIDV

519, Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 22 200 570    http://www.bidv.com.vn;

Sở giao dịch 3 - BIDV

1129 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

BIDV - Chi nhánh Ba Đình

18, Núi Trúc, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 37 264 014    http://www.bidv.com.vn;

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

8630 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV

375, Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 37 674 802    http://www.bidv.com.vn;

Chi nhánh Ba Đình - PGD số 2

1203 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

ATM - BIDV

220, Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

963 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV

177, Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 37 227 292    (84-4) 37 227 290    http://www.bidv.com.vn;

Chi nhánh Tây Hồ - Phòng giao dịch số 1

3095 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - BIDV

114, Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 37 153 339    http://www.bidv.com.vn;

Sở giao dịch1 - Quỹ tiết kiệm số 7

794 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

ATM - BIDV

1, Giang Văn Minh, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

1004 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - BIDV

549 - 551, Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 37 714 845    http://www.bidv.com.vn;

Chi nhánh Thăng Long - PGD số 4

3498 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

BIDV - Chi nhánh Đông Đô

14, Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 37 723 046 - 37 722 011    (84-4) 37 721 615    http://www.bidv.com.vn;

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

16230 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Ba Đình