Trường Đại học, Học viện tại Ba Đình


Đại học Nguyễn Trãi

266, Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 62 734 720    (84-4) 62 734 722    http://www.ntu.vn;

Trường Đại học Nguyễn Trãi được thành lập theo Quyết định số 183/QĐ-TTg ngày 05/02/2008 của Thủ tướng chính phủ và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4532 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Viện ngôn ngữ học

9, Kim Mã Thượng, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 37 674 572    (84-4) 37 674 572    http://www.vienngonnguhoc.gov.vn;

Viện ngôn ngữ học là cơ quan nghiên cứu khoa học chuyên ngành thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam, thành lập năm 1968 trên cơ sở Tổ Ngôn ngữ học (thuộc Viện Văn học) và Tổ Thuật ngữ khoa học (thuộc Uỷ ...

858 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường Đại học Y Tế Công Cộng

138B, Giảng Võ, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 62 662 299    http://www.hsph.edu.vn;

Đại học Y Tế Công Cộng là cơ sở đào tạo y tế công cộng thực sự có hiệu quả, cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực có chất lượng cao về các chuyên ngành y tế chăm sóc sức khỏe cộng đồng, góp phần không ...

3530 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường Đại học Dân lập Đông Đô

8, Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 37 719 960    http://www.dongdo.edu.vn;

Là một trong những trường đại học dân lập được thành lập sớm nhất ở Việt Nam, với tên giao dịch quốc tế là Dong Do University of Science and Technology, trường đại học Dân lập Đông Đô được thành lập ...

6038 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Ba Đình