Thêu, Dệt, Đan tại Ba Đình


Tranh thêu tay Art Gallery

66, Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

0916 933 597    (84-4)    http://tranhnghethuatviet.com;

1075 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cơ sở thêu tay truyền thống Quốc Sự

107B, Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4)    (84-4)    http://www.quocsu.com;

1814 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Hằng Khoa - Tranh thêu tay

175B, Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 22 403 870 - 0915 120 118    (84-4)

1540 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Thanh Xuân - May thêu

16C, Lê Duẩn, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 37 470 740 - 0947 822 362

Quần áo, cờ, logo, khẩu hiệu.

602 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đồng Ích - Tranh thêu nghệ thuật

68, Nguyễn Trường Tộ, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội

706 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ HMC

12, Hàng Bún, Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 38 293 392    (84-4) 37 164 318

Đồ thêu thời trang Brodes

464 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Take One - Hàng Handmade

47, Núi Trúc, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 22 463 333    www.takeone.com.vn;

1750 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Hoài Linh - Thêu thời trang

93, Sơn Tây, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

340 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phụ liệu may mặc

1C, Sơn Tây, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

347 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

MT EMBROIDERY - Phòng tranh thêu

122, Yên Phụ, Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, Hà Nội

359 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Tranh - Đồ mỹ nghệ

59, Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 35 144 254

529 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Ba Đình