Rạp chiếu phim tại Ba Đình


Viện Phim Việt Nam - Cinema Ngọc Khánh

523, Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 37 712 750    (84-4) 37 712 751

Cinema Ngọc Khánh - Rạp Chiếu Phim thuộc trung tâm văn hoá điện ảnh của Viện Phim Việt Nam Lịch Chiếu - Giá Vé - Thông Tin Rạp

4383 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Rạp Đặng Dung

17, Đặng Dung, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 37 342 832

Rạp Đặng Dung là rạp chiếu phim trực thuộc công ty Điện ảnh Hà Nội

1669 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Rạp chiếu phim Quốc Gia

87, Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 35 141 789 - 35 141 791    (84-4) 35 142 278    http://www.chieuphimquocgia.com.vn;

Lịch Chiếu - Giá Vé - Thông Tin Rạp

28416 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Ba Đình