Nhà xuất bản tại Ba Đình


Nhà xuất bản từ điển bách khoa

109, Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 37 339 361 - 37 335 663 - 38 439 034    (84-4) 38 438 951    Website: www.nxbtdbk.vn;

NHÀ XUẤT BẢN TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA (Encyclopedia Publishing House) được thành lập ngày 8 tháng 12 năm 1998 theo Quyết định số 112/1998/QĐ-TTg ngày 30.6.1998 của Thủ tướng Chính phủ, được khẳng định lại ...

1358 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam

381, Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

08048161 - 08048237    08044175

2267 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bộ Y Tế - Nhà xuất bản Y Học

352, Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 37 627 819 - 37 625 925

2204 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nhà xuất bản Văn học

18, Nguyễn Trường Tộ, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 37 161 518    (84-4) 38 294 781

Giới thiệu và bán các loại sách

6978 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bộ Tư Pháp - Nhà xuất bản tư pháp

343, Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 804 8457 - 762 9926    (84-4) 762 9926    http://www.nxbtp.moj.gov.vn;

Cơ sở 2

2891 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Ba Đình