Hủ tiếu, mì tại Ba Đình


Quán Spaghetti Box

102 A3, Núi Trúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

(04) 846 47 66

226 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Ba Đình