Các tổ chức quốc tế tại Ba Đình


Viện chiến lược và chính sách y tế

138, Giảng Võ, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 38 234 167    (84-4) 38 232 448

1207 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trung tâm hợp tác Quốc tế Unitour Hanoi

224, Đường Bưởi, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 37 666 230 - 37 666 231    (84-4) 37 666 183

832 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Thương vụ Đại sứ quán nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên

27, Hoàng Diệu, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

503 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Unesco - Tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa của Liên hiệp quốc

23, Cao Bá Quát, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 37 470 275 - 37 470 276

United nation educational scientyic and caltural organization - Tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa của Liên hiệp quốc

1685 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Goethe Institut Hanoi

58, Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 37 342 251    (84-4) 37 342 254    http://www.goethe.de/hanoi;

Viện Goethe Hà Nội

2369 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Văn phòng Cao uỷ Liên hợp quốc về người tị nạn

60, Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

1038 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Thông tấn xã Tân Hoa (Trung Quốc)

6, Khúc Hạo, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

1147 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Rose Garden Tower

170, Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội

6531 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Văn phòng hợp tác Quốc tế

298B, Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

459 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế IUCN

44/4, Vạn Bảo, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

0 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Văn phòng MIA Hoa Kỳ

48B, Trần Phú, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

2048 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cơ quan phát triển Pháp

48A, Trần Phú, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

1060 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Save the Children

8, Tôn Thất Thiệp, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 37 472 503 - 37 472 500    (84-4) 37 472 501

1623 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Ba Đình