Đại sứ quán tại Ba Đình


Đại sứ quán Tây Ban Nha

4, Lê Hồng Phong, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

2708 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đại sứ quán Iran

15, Chu Văn An, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

1564 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đại sứ quán Malaysia

43-45, Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

3034 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đại sứ quán Australia

3, Nguyễn Văn Ngọc, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

523 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đại sứ quán Canada

31, Hùng Vương, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

2045 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Văn phòng lãnh sứ quán CHND Trung Hoa

19, Khúc Hạo, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

451 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đại sứ quán Myanmar

298A, Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 38 453 369    (84-4) 38 452 404

16796 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đại sứ quán cộng hòa hồi giáo Pakistan

44/2, Vạn Bảo, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

0 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đại sứ quán Nigeria

44/1, Vạn Bảo, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

0 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nhà riêng đại sứ quán Thái Lan

23B, Lê Hồng Phong, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

718 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đại sứ quán Ma Rốc

9, Chu Văn An, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

703 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng tham tán văn hoá - Đại sứ quán nước CHND Trung Hoa

48, Hoàng Diệu, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

708 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Văn phòng Lãnh sự quán Cộng hoà nhân dân Trung Hoa

44, Hoàng Diệu, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

697 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đại sứ quán Cộng hòa XHCN Dân Chủ Srilanka

55B, Trần Phú, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 37 341 894 - 37 341 896

Ngày Quốc khánh : 4 tháng 2

1458 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nhà riêng đại sứ quán Ukraina

6B, Lê Hồng Phong, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

569 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đại sứ quán Cộng hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên

25, Cao Bá Quát, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 38 453 008

Ngày Quốc khánh: 9 tháng 9

1003 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đại sứ quán Vương Quốc Thụy Điển

2, Núi Trúc, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 37 260 400

Ngày Quốc khánh : 6 tháng 6

1650 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đại sứ quán Vương Quốc Thái Lan

63-65, Hoàng Diệu, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 38 235 092

Ngày Quốc khánh : 5 tháng 12

1426 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đại sứ quán Cộng hòa Séc

13, Chu Văn An, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 38 454 131 - 38 454 132

Ngày Quốc khánh : 28 tháng 10

3050 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đại sứ quán Australia

8, Đào Tấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 38 317 755    (84-4) 38 317 711    http://www.ausinvn.com;

Ngày Quốc khánh : 26 tháng 1

1808 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Ba Đình