Phố Tôn Thất Thiệp, Quận Ba Đình, Hà Nội

Nối từ phố Trần Phú đến đường Điện Biên Phủ, nguyên là phần đất nằm trong thành dương mã bảo vệ của đông nam thành Thăng Long đời Nguyễn. Thời Pháp thuộc, đây là phố tướng Ba-đen (rue Général de Baden). Sau Cách mạng đổi là phố Lê Cảnh Tuân. Tên hiện nay đặt từ thời tạm chiếm. Sau ngày giải phóng thủ đô ta vẫn duy trì.
Tôn Thất Thiệp (1870 - 1888) là con thứ hai của Tôn Thất Thuyết. Khi Huế thất thủ, ông theo cha và anh phù tá Hàm Nghi ra Quảng Bình, được giao trách nhiệm bảo vệ vua này, trú tại nhà thổ hào Trương Quang Ngọc. Nhưng Trương Quang Ngọc làm phản, ngày 1-11-1888, y dẫn thủ hạ tới bắt Hàm Nghi, Thiệp chống lại bị giết ngay tại chỗ, khi đó ông mới 19 tuổi.

Bản đồ đường Phố Tôn Thất Thiệp, Quận Ba Đình, Hà Nội

Địa điểm mới ở Phố Tôn Thất Thiệp, Quận Ba Đình, Hà Nội

Phòng khám bệnh tư nhân

12, Tôn Thất Thiệp, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

Vĩnh Thịnh - Hàn sơn đánh bóng ô tô xe máy

1, Tôn Thất Thiệp, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

Nhà riêng hoặc chưa cập nhật

Tôn Thất Thiệp, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

Nhà riêng hoặc chưa cập nhật

Tôn Thất Thiệp, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

Rửa xe thay dầu

1, Tôn Thất Thiệp, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hưng Lợi

Tôn Thất Thiệp, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

Công ty Tosimco

1A, Tôn Thất Thiệp, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

PouRelle

4B, Tôn Thất Thiệp, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

Style Hùng Vũ

3, Tôn Thất Thiệp, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

Shop kéo cắt tóc cao cấp

7A, Tôn Thất Thiệp, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội