Phố Phố Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội

Phố Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội

Kéo dài từ đường La Thành vào cạnh phía đông khu tập thể Thành Công rồi ngoặt sang đường Láng Hạ. Tên đặt năm 1988. Đường này nằm trọn trên đất làng Thành Công. Làng này nay vẫn còn với các ngõ xóm và nhà cổ. Có 2 cổng đi vào làng, 1 ở đường Láng Hạ gần khách sạn Fortuna, một ở đường La Thành, qua đình làng. Thành Công là tên gọi có từ đầu thế kỷ XX. Đời Lê sơ, đây là phường Công Bộ do có những cơ sở dệt vải của bộ Công. Thành hoàng làng là vợ chồng ông bà Đoàn Thưởng - Thụ La, được dân coi là tổ nghề dệt vải. Đếm thế kỷ XIX đổi ra là phường Nhược Công.

Bản đồ Phố Thành Công

Dịch vụ tại Thành Công