Phố Thanh Bảo, Quận Ba Đình, Hà Nội

Nối từ phố Sơn Tây đến phố Nguyễn Thái Học. Thời Pháp thuộc là đường 356 (voie 356), tên Thanh Bảo mới đặt năm 1994. Phố này nằm trọn trên đất làng Thanh Bảo cũ. Làng này vốn do làng Thanh Ninh và Phụ Bảo hợp nhất từ giữa thế kỷ XIX. Cho tới trước khi Pháp xâm lược, khi còn tòa thành đất bao quanh khu dân cư Thăng Long thì phố Thanh Bảo chính là một khúc tường thành này và chỗ phố Thanh Bảo gặp phố Nguyễn Thái Học chính là một cửa ô xẻ qua tường tòa thành có tên là Ô Thanh Bảo, tên nôm là Ô Cầu Giấy.

Bản đồ đường Phố Thanh Bảo, Quận Ba Đình, Hà Nội

Địa điểm mới ở Phố Thanh Bảo, Quận Ba Đình, Hà Nội

Nhà riêng hoặc đang cập nhật

13B, Thanh Bảo, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Nhà riêng hoặc đang cập nhật

11, Thanh Bảo, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Nhà riêng hoặc đang cập nhật

9, Thanh Bảo, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Nhà riêng hoặc đang cập nhật

7, Thanh Bảo, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Bán quần áo

5, Thanh Bảo, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Quán nước

3, Thanh Bảo, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Nhà riêng

Thanh Bảo, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

Nhà riêng hoặc chưa cập nhật thông tin

Thanh Bảo, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

Cửa hàng tạp hóa

Thanh Bảo, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

Cửa hàng tạp hóa

kiot 9, Thanh Bảo, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội