Phố Ông Ích Khiêm, Quận Ba Đình, Hà Nội

Phố Ông Ích Khiêm là đất cũ trong nội thành sát với Cửa Tây. Tên cũ thời Pháp là Rue Mangin.
Ông Ích Khiêm (1831 - 1884) là nhà thơ và võ tư­ớng tài ba dư­ới thời Tự Đức, biệt hiệu là Mục Chi. Ông đỗ cử nhân trong khoa thi hư­ơng ở Bình Định. Ông Ích Khiêm là ng­ười làng Phong Lệ, xã Học Châu, phủ Điện Bàn (nay là huyện Hòa Vang, tỉnh Đà Nẵng). Tổ tiên ông vốn là ng­ười dân tộc miền núi xuống định c­ư làm ruộng ở miền xuôi. Cha ông là Ông Văn Điền. Vừa chăn trâu cắt cỏ, Ông Ích Khiêm vừa học, học thông minh và rất nghịch ngợm.
c. Đất nư­ớc rối ren. Khi Pháp nổ súng vào Đà Nẵng năm 1858, ông đ­ược gọi ra cầm quân dưới tư­ớng Nguyễn Tri Ph­ương bảo vệ thành Đà Nẵng. Ông tỏ ra là một tư­ớng tài đánh thắng nhiều trận. Ông Ích Khiêm đ­ược Tự Đức phong chức Kiên trung nam, giao phó giữ cửa biển Thuận An khi giặc Pháp đánh vào cửa này để tấn công kinh thành Huế (7-1883).
Trong quân sự, Ông Ích Khiêm là ng­ười túc trí đa m­ưu, có tài thao l­ược, nắm vững binh thư­ chiến pháp, thương yêu quân sĩ, quân lệnh. Ông Ích Khiêm còn thích văn chư­ơng và làm thơ.
Các tuyến xe bus chạy qua:
Tuyến số: 33,

Bản đồ đường Phố Ông Ích Khiêm, Quận Ba Đình, Hà Nội

Địa điểm mới ở Phố Ông Ích Khiêm, Quận Ba Đình, Hà Nội

Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế - Phòng Tiêm ...

3, Ông Ích Khiêm, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

Công ty CP Phong Cách Anh

16-18, Ông Ích Khiêm, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

ATM - IVB Ngân hàng INDOVINA

5, Ông Ích Khiêm, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

Công ty điện thoại 2

5, Ông Ích Khiêm, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

Công ty cổ phần ISC Lotus

26, Ông Ích Khiêm, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

Khách sạn Vạn Hoa

14, Ông Ích Khiêm, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

Cổng vào viếng Lăng Bác

2, Ông Ích Khiêm, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

Trung tâm ảnh kỹ thuật số

2, Ông Ích Khiêm, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

Nhà riêng hoặc chưa cập nhật

14, Ông Ích Khiêm, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

Ngân hàng Indovina - Indovinabank

16-18, Ông Ích Khiêm, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội