Phố Phố Núi Trúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

Phố Núi Trúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

Kéo dài từ phố Kim Mã sang phố Giảng Võ. Tên đặt năm 1994. Đặt tên là Núi Trúc vì gần đấy có một ngọn núi tên là Núi Trúc. Kỳ thực đây chỉ là một gò đất cao không quá 10m. Phố Núi Trúc nằm trên đất làng Kim Mã.

Bản đồ Phố Núi Trúc

Dịch vụ tại Núi Trúc