Phố Nguyễn Văn Ngọc, Quận Ba Đình, Hà Nội

Nối từ phố Phan Kế Bính đến phố Kim Mã, vốn là cánh đồng vào ao hồ làng Cống Vị và hồ Thủ Lệ. Phố mới mở khoảng chục năm nay, tên đặt năm 1998.
Nguyễn Văn Ngọc (1891 - 1942) hiệu Ôn Như, sinh tại Hà Nội, quê làng Hoạch Trạch, Hải Dương. Ông là nhà giáo đồng thời nghiên cứu văn học dân gian. Ông từng là thanh tra sơ học, phụ trách Ban Tu thư của Nha Học chính, tác giả nhiều sách "giáo khoa thư" cấp sơ học, đặc biệt để lại nhiều tác phẩm giá trị: Cổ học tinh hoa, thi hợp tuyển, Tục ngữ phong dao, Nhi đồng lạc viên ...

Bản đồ đường Phố Nguyễn Văn Ngọc, Quận Ba Đình, Hà Nội

Địa điểm mới ở Phố Nguyễn Văn Ngọc, Quận Ba Đình, Hà Nội

Khách sạn Green

30, Nguyễn Văn Ngọc, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

Khách sạn Inter

2 ngõ 24, Nguyễn Văn Ngọc, Quận Ba Đình, Hà Nội

Khách sạn New Hà Nội

27 ngõ 2, Nguyễn Văn Ngọc, Quận Ba Đình, Hà Nội

Nhà riêng hoặc chưa cập nhật

40, Nguyễn Văn Ngọc, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

Nhà riêng hoặc chưa cập nhật

38, Nguyễn Văn Ngọc, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

Nhà riêng hoặc chưa cập nhật

24, Nguyễn Văn Ngọc, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

Nhà riêng hoặc chưa cập nhật

22, Nguyễn Văn Ngọc, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

Nhà riêng hoặc chưa cập nhật

12, Nguyễn Văn Ngọc, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

Nhà riêng hoặc chưa cập nhật

10, Nguyễn Văn Ngọc, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

Nhà riêng hoặc chưa cập nhật

8, Nguyễn Văn Ngọc, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội