Phố Phố Nguyễn Cảnh Chân, Quận Ba Đình, Hà Nội

Phố Nguyễn Cảnh Chân, Quận Ba Đình, Hà Nội

Nối từ phố Phan Đình Phùng đến phố Hoàng Văn Thụ, nguyên là phần đất nằm trong khu vực nội thành Thăng Long đời Nguyễn. Thời Pháp thuộc đây là phố Đét-tơ-nay (rue Destenay).
Nguyễn Cảnh Chân người làng Ngọc Sơn, Nghệ An. Buổi đầu làm quan với nhà Hồ. Năm 1407 giặc Minh xâm lược nước ta, Cảnh Chân cùng Đặng Tất giúp vua Giản Định (Trần Ngỗi) khởi nghĩa chống quân Minh. Nghĩa quân thắng nhiều trận, sắp giải phóng được Đông Đô thì Trần Ngỗi nghe lời bọn gian nịnh triệu 2 danh tướng này tới hành hạ và đem giết. Sau đó nghĩa quân bị tan rã. Trần Ngỗi sa vào tay giặc Minh và bị giải về Kim Lăng.

Bản đồ Phố Nguyễn Cảnh Chân

Các dịch vụ tiêu biểu

Dịch vụ tại Nguyễn Cảnh Chân