Ngõ Núi Trúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

Bản đồ đường Ngõ Núi Trúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

Địa điểm mới ở Ngõ Núi Trúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

Nhà hàng Spaghetti Box

90, Ngõ Núi Trúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

Phòng Thu Âm Kỹ Xảo Việt

117, Ngõ Núi Trúc, Quận Ba Đình, Hà Nội