Phố Phố Nam Cao, Quận Ba Đình, Hà Nội

Phố Nam Cao, Quận Ba Đình, Hà Nội

Nối từ phố Núi Trúc đến phố Trần Huy Liệu, đi trên đất làng Kim Mã Thượng cũ. Đây là một phố mới mở và được đặt tên năm 1995.
Nam Cao (1914 - 1951) tên thật là Trần Hữu Trí, người làng Đại Hoàng, Hà Nam. Ông làm báo, viết văn từ năm 1936, là nhà văn hiện thực, tham gia Hội văn hóa cứu quốc 1941. Sau Cách Mạng ông hoạt động ở Việt Bắc, viết báo, soạn sách giáo khoa. Năm 1951 ông hi sinh trong khi đi công tác ở vùng địch hậu Liên khu III. Các tác phẩm nổi tiếng của ông như Chí Phèo, Sống mòn, Đôi mắt, Chuyện biên giới.

Bản đồ Phố Nam Cao

Các dịch vụ tiêu biểu

Dịch vụ tại Nam Cao