Đường Đường Khúc Hạo, Quận Ba Đình, Hà Nội

Đường Khúc Hạo, Quận Ba Đình, Hà Nội

Nối từ phố Lê Hồng Phong đến phố Trần Phú, nguyên là khu vực nội thành của thành Thăng Long đời Nguyễn, đây là con đường dẫn vào Võ Miếu. Thời Pháp thuộc gọi là phố Sác-lơ Cu-li-ê (rue Charles Coulier).
Khúc Hạo là con Khúc Thừa Dụ, quê Cúc Bồ, Hải Dương, sống khoảng đầu thế kỷ X. Năm 905, nhân lúc chính quyền thống trị nhà Đường hấp hối, Khúc Thừa Dụ tự xưng là tiết độ sứ, lợi dụng bộ máy và danh nghĩa của bọn đô hộ để chuyển sang giành độc lập. Triều đình nhà Đường phải công nhận. Tháng 7-907, Thừa Dụ mất, Khúc Hạo nối nghiệp cha, cũng tự xưng là tiết độ sứ đảm đương trọng trách củng cố nền tự chủ còn non trẻ của dân tộc. Ông mất năm 917.

Bản đồ Đường Khúc Hạo

Dịch vụ tại Khúc Hạo