Đường Đường Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, Hà Nội

Đường Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, Hà Nội

Phố được đặt theo tên của người anh hùng "hùm xám" vùng Yên Thế. Hoàng Hoa Thám tên thật là Trương Văn Thám, còn gọi là Đề Thám, ông là người lãnh đạo cuộc Khởi nghĩa Yên Thế chống Pháp (1885-1913).
Hoàng Hoa Thám hồi còn bé tên là Trương Văn Nghĩa, quê ở làng Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên; sau di cư lên Sơn Tây (Hà Tây), rồi đến Yên Thế (Bắc Giang). bố là Trương Văn Thận và mẹ là Lương Thị Minh. Sinh thời, bố mẹ Hoàng Hoa Thám đều là những người rất trọng nghĩa khí; cả hai ông bà đều gia nhập cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Văn Nhàn, Nùng Văn Vân ở Sơn Tây.
Hoàng Hoa Thám tổ chức ra "Đảng Nghĩa Hưng" và "Trung Chân ứng nghĩa đạo". Đặc biệt, Hoàng Hoa Thám đã chỉ đạo cuộc khởi nghĩa ngày 27-6-1908 của binh lính yêu nước ở Hà Nội (gọi là vụ Hà thành đầu độc). Sự kiện này làm chấn động khắp cả nước. Ngoài ra, Hoàng Hoa Thám xúc tiến việc xây dựng Phồn Xương thành căn cứ kháng chiến, đồng thời bí mật liên hệ với lực lượng yêu nước ở bên ngoài. Nhiều sĩ phu như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Phạm Văn Ngôn, Lê Văn Huân, Nguyễn Đình Kiên... đã gặp gỡ Hoàng Hoa Thám và bàn kế hoạch phối hợp hành động.

Bản đồ Đường Hoàng Hoa Thám

Dịch vụ tại Hoàng Hoa Thám