Đường Đường Hoàng Diệu, Quận Ba Đình, Hà Nội

Đường Hoàng Diệu, Quận Ba Đình, Hà Nội

Phố Hoàng Diệu, một đường phố trong thành nội cũ đi từ Cửa Bắc đến Nguyễn Thái Học. Thời Pháp gọi là Bd Pierre Paspuier. Phố được mang tên Hoàng Diệu, ông là một quan nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam, người đã quyết tử bảo vệ thành Hà Nội khi Pháp tấn công năm 1882, khi ông làm Tổng đốc Hà Ninh - Hà Nội và Ninh Bình.
Ông tên thật là Hoàng Kim Tích, sau mới đổi là Hoàng Diệu, tự là Quang Viễn, hiệu Tỉnh Trai, sinh ngày 10 tháng 2 năm Mậu Tý (1829), trong một gia đình có truyền thống nho giáo tại làng Xuân Đài, huyện Diên Phước, tỉnh Quảng Nam (nay là huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Gia đình ông có 7 anh em và họ đều nổi tiếng là những người thông minh trong vùng. Sử chép rằng gia đình Hoàng Diệu có một người đỗ Phó Bảng, ba người đỗ Cử Nhân, hai người Tú Tài trong các kỳ thi dưới thời vua Tự Đức. Một trong những hậu duệ của ông hiện tại là Giáo sư toán học Hoàng Tụy, một cây đại thụ của nền toán học hiện đại của Việt Nam. Hoàng Diệu là người nổi bật nhất trong số các anh em trong gia đình.
Khi Pháp sang xâm lược nước ta, Hoàng Diệu đã quyết tử để bảo vệ Hà Thành.Ông mất ngày 25 tháng 4 năm 1882, thọ 54 tuổi.

Bản đồ Đường Hoàng Diệu

Dịch vụ tại Hoàng Diệu