Phố Phố Hàng Bún, Quận Ba Đình, Hà Nội

Phố Hàng Bún, Quận Ba Đình, Hà Nội

Phố Hàng Bún, đất thôn cũ Yên Ninh và Yên Thành (P. th: Rue des Vermicelles).
Xưa kia làng Yên Ninh có nghề cổ truyền làm bún bán trong các chợ. Chính vì vậy nên sau này phố được đặt tên là "Hàng Bún".
Đặc điểm địa lý:
Phố có chiều dài khoảng 164m.

Bản đồ Phố Hàng Bún

Dịch vụ tại Hàng Bún