Phố Phố Chu Văn An, Quận Ba Đình, Hà Nội

Phố Chu Văn An, Quận Ba Đình, Hà Nội

Kéo dài từ đường Điện Biên Phủ đến phố Nguyễn Thái Học, nguyên là phần đất trong khu nội thành Thăng Long (đời Nguyễn). Thời Pháo thuộc gọi là đại lộ Van Vô-len-hô-ven (avenue Van Vollenhoven).
Chu Văn An (? - 1370) hiệu là Tiều Ẩn, người thôn Quang Liệt, Thanh Trì. Đỗ thái học sinh đời Trần Anh Tông nhưng không ra làm quan, ở nhà dạy học, có nhiều học trò nổi tiếng như Phạm Sư Mạnh, Lê Bá Quát. Vua Trần Minh Tông vời ra làm tư nghiệp Quốc Tử Giám. Sang đời vua Dụ Tông, bọn quyền thần làm nhiều điều vô đạo, ông dâng sớ xin chém 7 tên, vua không nghe, ông từ quan về ở ẩn tại núi Phượng Hoàng, Hải Dương cho tới khi mất.

Bản đồ Phố Chu Văn An

Dịch vụ tại Chu Văn An