Nhà máy dệt lưới Hùng Vương

  • 709, Hồng Bàng, Phường 6, Quận 6, Hồ Chí Minh [Bản đồ]
  • (84-8) 39 694 478

Bản đồ