Chi cục thuế quận 5

  • 262-264-266, Trần Phú, Phường 8, Quận 5, Hồ Chí Minh [Bản đồ]
  • (84-8) 38 359 378 - 38 350 611

Bản đồ