Phá Lấu Tâm Ký

  • 823, Nguyễn Trãi, Phường 14, Quận 5, Hồ Chí Minh [Bản đồ]
  • (84-8) 38 551 443 - 0903 016 007

Bản đồ