Trường trung học phổ thông Hùng Vương

  • 124, Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh [Bản đồ]
  • (84-8) 38 559 246
  • http://thpt-hungvuong-hcm.edu.vn

Bản đồ