Văn phòng bộ kế hoạch và đầu tư - Văn phòng 2

  • 289, Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh [Bản đồ]
  • (84-8) 39 307 850

Bản đồ