Khách sạn Sài Gòn Mới

  • 117Ter, Bà Huyện Thanh Quan, Phường 9, Quận 3, Hồ Chí Minh [Bản đồ]
  • (84-8) 38 435 847 - 39 316 607
  • [email protected]

Bản đồ