Tiệm vàng Kim Sen 10

  • 18A Chợ Thiếc, Phó Cơ Điều, Phường 6, Quận 11, Hồ Chí Minh [Bản đồ]
  • (84-8) 39 553 323 - 39 556 201

Bản đồ