Trường tiểu học Dương Minh Châu

  • 34, Nguyễn Lâm, Phường 6, Quận 10, Hồ Chí Minh [Bản đồ]
  • (84-8) 38 553 636

Bản đồ