Chi nhánh kẹo dừa Thanh Long

  • 67, Ngô Quyền, Phường 6, Quận 10, Hồ Chí Minh [Bản đồ]
  • (84-8) 38 532 312 - 0903 964 730

Bản đồ