• Khách sạn Trang Đài

  • 136, Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh
  • (84-8) 38 483 751 (84-8) 38 483 751 (84-8) 38 483 751
Lượt xem: 961
Địa điểm mới
Địa điểm nhà tài trợ
Địa điểm liên quan
Khách sạn Xuân Vinh

40-42, Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

Khách sạn Thu Mai

1-3, Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

Tân Đông Phương

48B, Nguyễn Văn Nguyễn, Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

Khách sạn Tân Thanh Tùng

14, Nguyễn Văn Nguyễn, Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

The Sun Hotel

19-21, Nguyễn Hữu Cầu, Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

Không còn dữ liệu.
An
diachiso.vn