Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh

  • 263-265, Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Hồ Chí Minh [Bản đồ]
  • (84-8) 38 360 191 - 38 377 584
  • [email protected]
  • http://www.bvranghammat.com

Bản đồ