Kem Vi Bổn

  • 19, Nguyễn Huy Tự, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh [Bản đồ]
  • (84-8) 38 200 209

Bản đồ