BIDV - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

  • 134, Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh [Bản đồ]
  • (84-8) 38 290 410
  • bidvhcm@hcm.vnn.vn
  • http://www.bidv.com.vn

Bản đồ