Da Lat Hotel

  • 21, Nguyễn An Ninh, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh [Bản đồ]
  • (84-8) 38 230 227 - 38 230 485 - 38 228 342

Bản đồ