Quán ăn Đồn Đất

  • 92A, Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh [Bản đồ]
  • (84-8) 38 230 770 - 38 275 699

Bản đồ