Trung tâm Viettel Quận 1

  • 5, Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh [Bản đồ]
  • 0974 739 939 - 0939 332 332
  • tranhieu@viettel.vn; tranhieugl@gmail.com

Bản đồ