Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Bản đồ đường Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Địa điểm mới ở Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội