Bệnh Viện Xây Dựng

  • Bệnh viện xây dựng, Nguyễn Quý Đức, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội [Bản đồ]
  • (84-4) 35 530 621 - 38 541 012
  • benhvienxaydung@yahoo.com
  • www.benhvienxaydung.org.vn

Bản đồ