Trung tâm y tế quận Tây Hồ

  • 695, Lạc Long Quân, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội [Bản đồ]
  • (84-4) 37 580 936 - 37 580 892 - 37 580 935

Bản đồ