Kho bạc Nhà nước Hai Bà Trưng

  • 380, Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội [Bản đồ]
  • (84-4) 39 720 900

Bản đồ

Giám đốc (3972 3790) - Văn phòng (3972 0900)