Phố Phù Đổng Thiên Vương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Kéo dài từ phố Trần Xuân Soạn đến phố Hòa Mã, nguyên là đất thôn Hành Môn. Tới giữa thế kỷ XIX, thôn này nhập vào thôn Hương Viên. Thời Pháp thuộc, đây là phố Pét-ca-đo (rue Pescadores). Tên hiện nay được đặt sau Cách Mạng.
Phù Đổng Thiên Vương là một nhân vật truyền thuyết, thường được gọi là Thánh Gióng, quê làng Gióng tức Phù Đổng, nay thuộc Gia Lâm, Hà Nội. Tục truyền đời vua Hùng Vương thứ 6 có giặc Ân xâm lấn nước ta. Vua cho sứ giả đi rao tìm người dẹp giặc. Tháng Gióng khi đó đã lên 3 tuổi mà chưa biết nói, bỗng vụt ngồi dậy nói với mẹ cho mời sứ giả vào. Chàng xin đúc một con ngựa sắt, một roi sắt, một giáp sắt. Khi có những thứ đó, chàng vươn vai đứng dậy, người to lớn hẳn lên, rồi mặc giáp, cầm roi nhảy lên ngựa đi phá giặc. Giặc tan, chàng phi ngựa lên núi Sóc, bỏ áo giáp lại rồi bay lên trời.

Bản đồ đường Phố Phù Đổng Thiên Vương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Địa điểm mới ở Phố Phù Đổng Thiên Vương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội