Bệnh viện Đống Đa

  • Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội [Bản đồ]
  • (84-4) 35 115 269

Bản đồ