Ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội

Bản đồ đường Ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội

Địa điểm mới ở Ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội