Nhà khách Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

  • C7, Đặng Văn Ngữ, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Hà Nội [Bản đồ]
  • (84-4) 35 738 790

Bản đồ