Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài Chính

  • 32, Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội [Bản đồ]
  • (84-4) 62 764 300

Bản đồ