Đường Phạm Thận Duật, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Bản đồ đường Đường Phạm Thận Duật, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Địa điểm mới ở Đường Phạm Thận Duật, Quận Cầu Giấy, Hà Nội