Ngõ 132 Đường Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Bản đồ đường Ngõ 132 Đường Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Địa điểm mới ở Ngõ 132 Đường Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội