BBQ Chicken

  • 317-319, Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội [Bản đồ]
  • (84-4) 37 675 600
  • http://bbqvietnam.com

Bản đồ